COLT CLUB - krytá strelnica na krátke guľové zbrane v centre Bratislavy 

 

Ponúkame

 • Prenájom rôznych druhov krátkych guľových zbraní
 • Odborná inštruktáž pred streľbou
 • Prítomnosť profesionálnych inštruktorov počas streľby
 • Ochranné pomôcky
 • Terčový materiál
 • Prehliadka zbierky historických aj súčasných zbraní
 • Ceny pre víťazov
 • Účastnícke diplomy
 • Catering

Možnosti

 • Firemné eventy
 • Stretnutia s obchodnými partnermi
 • Streľba jednotlivcov

Ďalšie služby

 • Príprava žiadateľov na získanie zbrojného preukazu všetkých skupín
 • Poradenstvo a právne zastupovanie v správnom konaní
 • Doškoľovacie kurzy pre držiteľov zbrojného preukazu
 • Kusové overenie zbraní u autorizovanej osoby
 • Nákup zbraní a predaj streliva
 • Úschova zbraní a streliva

Termíny pre organizované skupiny

 • Podľa dohody

Otváracie hodiny pre verejnosť (držitelia z.p.)

 • utorok 16:00 – 19:00
 • štvrtok 16:00 – 19:00

Kde nás nájdete